Blue Accelerator verwelkomt volgend jaar drijvend zonnepark

Heel wat bedrijvigheid bij en rond het maritiem testplatform Blue Accelerator in Oostende. Vorig weekend startte Colruyt Group een aquacultuurtest voor mosselgroei op. POM West-Vlaanderen ontvouwde ook de plannen van het zonnepanelenpark dat volgend jaar voor de kust van Oostende geïnstalleerd wordt.

Aquacultuurtest Colruyt Group

Aandachtige wandelaars op de strekdam van Oostende spotten sinds vorig weekend gele drijvers rond de Blue Accelerator. Deze maken deel uit van de testinstallatie van Colruyt Group. Onder het zeepeil zijn deze drijvers met een hoofdlijn verbonden. Daaronder zullen verschillende soorten constructies hangen om mosselen aan te groeien. Met dit longline systeem wil Colruyt Group de groeiontwikkeling bestuderen en diverse technieken voor installatie, onderhoud en oogsten uittesten.

Verdriedubbeling capaciteit offshore windenergie

Twee weken geleden maakten ministers Van der Straeten en Van Quickenborne bekend dat de capaciteit van windmolens op zee bijna zal verdrievoudigen om tegen 2030 zowat alle gezinnen van groene stroom te voorzien. Om in deze ambitie te slagen is het belangrijk dat de offshore energiezones in de Noordzee optimaal gebruikt worden. Andere vormen van energieopwekking op zee zoals golfenergie en zonne-energie spelen daarbij een belangrijke rol. De komst van het zonnepark speelt hier perfect op in. “We zijn trots om aan te kondigen dat de projectpartners van het Europese project EU-SCORES voor de Blue Accelerator als locatie voor het zonnepanelenpark kozen”, vertelt Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen. “In totaal wordt er ongeveer 15 miljoen euro voor het zonnepark vrijgemaakt, voornamelijk fondsen uit het Europese innovatieprogramma Horizon 2020.”

Bouw zonnepark in 2022

Het Nederlandse bedrijf Oceans of Energy bouwt volgend jaar een drijvend zonnepark voor de kust van Oostende. “De technische voorbereidingen zijn vorige maand al gestart”, vertelt Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen. “Doel is om in het najaar van 2022 te starten met de bouw van een grote offshore zonnepaneelconstructie. De zone bij Blue Accelerator is de perfecte locatie omdat de hoogtechnologische meetapparatuur van het lab alles kan monitoren. De installatie wordt ook verbonden met een netaansluiting op de walkant. Er wordt gemikt op een levering van 3321 MWh te leveren aan het Belgische net of een equivalent aan elektriciteitsvoorziening voor 1000 gezinnen.”

Onderzoeksproject MPVAqua-project

Naast de zonnepanelen van EU-SCORES maakt ook het consortium van MPVAquaproject, van Tractebel, DEME, Jan De Nul Group, Soltech en UGent, gebruik van de locatie om hun prototype van speciaal ontwikkelde zonnepaneelstructuren in een maritieme omgeving te testen. Indien het project succesvol is, wordt het eerste commerciële zonnepark op zee verwacht binnen 5 à 10 jaar. Door deze te plaatsen tussen de windmolens van een bestaand windpark kan de verkregen energie verdubbeld worden. Ook deze test start in 2022.

Hybride energiepark voor toekomst

Het EU-SCORES-project, met POM West-Vlaanderen als enige Belgische partner, wil de komende jaren de weg vrijmaken voor betaalbare hybride offshore-energieparken in heel Europa tegen 2025. “Door complementaire energiebronnen zoals wind, zon en golven te combineren, creëer je een hybride energiepark met lagere kosten per opgewekte megawattuur”, aldus Jean de Bethune. “Op termijn kan het bouwen van een eerste offshore zonnepark in combinatie met offshore wind een doorbraak betekenen om schone energie in kustgebieden te voorzien.” De technologie rond drijvende zonnepanelen krijgt de laatste tijd heel wat aandacht. Ook vanuit Europa is er heel wat interesse naar de eerste werkbare systemen om na wind- het energiepotentieel van zonne-energie te ontginnen. “De technologie om energie via zonnecellen uit de zon te halen staat al op punt. Maar de grote uitdaging is om de systemen resistent te maken aan de impact van het zout uit het water of de verwoestende krachten van de golven. Blue accelerator is het perfecte testlabo om in deze domeinen stappen vooruit te zetten.”

Toepassingen voor drones

Toekomstgericht zijn er plannen om Blue Accelerator als uitvalsbasis voor vliegende, varende en duikende drones te gebruiken. De mogelijkheden van drones zijn heel uitgebreid: bewaking van windparken, monitoring van zeebiologisch leven, transport of zelfs uitvoeren van herstelwerkzaamheden. Al deze geplande testen illustreren dat Blue Accelerator zijn plaats op de Europese kaart verworven heeft als gerenommeerde testfaciliteit voor onderzoek van maritieme toepassingen.

Meer info:
Ira Lardinois
Cluster manager Blue Energy
POM West-Vlaanderen
+32 486 28 11 66